Stik z nami

Poslovne informacije

Kaj je naslov podjetja John Deere?

John Deere World Headquarters
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265

Kakšen je naslov ustrezne pisarne za John Deere Slovenija?

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Impexstraße 3
69190 Walldorf, Germany

Kakšen je poslovni naslov našega partnerja v Sloveniji?

KGZ Sloga z.o.o
Šuceva ulica 27, 4000 Kranj
ID za DDV: SI43349480
T: 080 40 49
www.sloga.si

Agroremont d.o.o.
Radgonska cesta 5
2235 Sveta Trojica v Slovenskih Goricah
ID za DDV: SI84560045
T.: 02 729 02 78
AGROREMONT.SI

Katere informacije o možnostih zaposlitve so na voljo?

Več informacij o delu pri družbi John Deere.

Informacije o snoveh, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost Direktive EU REACH

Informacije snoveh, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost Direktive EU REACH

33. člen zakonodaje EU o registraciji, ocenjevanju in avtorizaciji kemikalij (REACH) opredeljuje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC).  Identifikacija kemikalije, kot snovi SVHC, zahteva določene obveze izdelovalca in dobavitelja delcev, ki vsebujejo takšne snovi.

Obrazec za izpolnitev zahteve za informacije o snoveh SVHC Direktive REACH EU