Stik z nami

Poslovne informacije

Kaj je naslov podjetja John Deere?

John Deere World Headquarters
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265

Kako je naslov ustrezne pisarne John Deere za Slovenijo?

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Impexstraße 3
69190 Walldorf, Germany

Kakšen je poslovni naslov našega partnerja v Sloveniji?

Agroremont d.o.o.
Radgonska cesta 5
2235 Sveta Trojica v Slovenskih Goricah
ID za DDV: SI84560045
T.: 02 729 02 78
AGROREMONT.SI

SLOGA
Kranjska cesta 35, 4208 Šenčur, Slovenia

Katere informacije o možnostih zaposlitve so na voljo?

Več informacij o delu pri družbi John Deere.

Informacije snoveh, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost Direktive EU REACH

Informacije snoveh, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost Direktive EU REACH

33. člen zakonodaje EU o registraciji, ocenjevanju in avtorizaciji kemikalij (REACH) opredeljuje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC).  Identifikacija kemikalije, kot snovi SVHC, zahteva določene obveze izdelovalca in dobavitelja delcev, ki vsebujejo takšne snovi.

Obrazec za izpolnitev zahteve za informacije o snoveh SVHC Direktive REACH EU