Pravno obvestilo

Nadaljnja uporaba spletnega mesta družbe John Deere GmbH & Co. KG, John Deere Sales,

John-Deere-Str. 8, 76646 Bruchsal, ki je vpisana v trgovinski register pri okrožnem sodišču v Mannheimu pod št. HRA 704371 (v nadaljevanju »John Deere«), je dovoljena pod naslednjimi pogoji.

1. Avtorske pravice

Ta izdelek, vključno z vsemi njegovimi deli, kar med drugim vključuje računalniški program, slike, zbirke podatkov in vse podatke, je zaščiten z avtorskimi pravicami. Vsakršna uporaba izven okvira avtorskih pravic brez soglasja družbe John Deere je prepovedana in se lahko preganja. To velja še posebej za reprodukcije, prevode, mikrofilme in obdelavo v elektronskih sistemih.

Slike se lahko uporabljajo samo za osebno uporabo.


2. Blagovne znamke in sorodne pravice
Družba John Deere je neodvisna nemška državna družba, ki je lastnica različnih registriranih blagovnih znamk in dizajnov v Nemčiji in drugih državah. Uporabnik ne prejme nobene licence ali drugih pravic do uporabe. Vsakršna uporaba blagovnih znamk družbe Deere & Company brez soglasja je prepovedana.


3. Barve, logotip in ime podjetja
Zelena in rumena barvna shema družbe John Deere, logotip jelena, ki skače, in ime John Deere so registrirane blagovne znamke družbe Deere & Company.


4. Odgovornost
Vse slike, besedila, cene in druge predstavitve, prikazane v tem izdelku, so nezavezujoče informacije. Spremembe so možne. Družba John Deere ne prevzema nobene odgovornosti za napake.

Družba John Deere izključuje vsakršno odgovornost za škodo, ki je lahko posledica uporabe tega spletnega mesta. Odgovornost za namero ali hudo malomarnost ostaja nespremenjena.

To spletno mesto vsebuje hiperpovezave, globoke povezave ali druge povezave do spletnih mest tretjih oseb. Te povezave omogočajo, da zapustite spletno mesto družbe John Deere. John Deere nima nadzora nad vsebino tretjih oseb in ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli vsebino, ki jo je mogoče najti tam.

Izvedemo lahko tudi integracijo s tretjimi osebami, ki bodo v interakciji z vami v skladu z njihovimi pogoji storitev. Ena taka tretja oseba je YouTube in z uporabo spletnih mest ali storitev soglašate, da vas zavezujejo pogoji storitve YouTube, ki so na voljo tukaj.

 

Last Updated: August 9, 2017