Izjava o zasebnosti družbe John Deere

Ta izjava o zasebnosti pojasnjuje, kako John Deere in njegova povezana podjetja obdelujejo osebne podatke. Ta izjava prav tako odgovarja na specifična vprašanja, ki jih morda imate glede zasebnosti in varnosti zbranih podatkov. Ta izjava je naslovljena na posameznike, s katerimi komuniciramo, vključno z obiskovalci ali uporabniki naših spletnih mest, aplikacij (spletnih ali mobilnih) ali spletnih storitev; trenutnimi in bodočimi strankami; vodstvom in osebjem korporativnih strank in prodajalcev; vodstvom in osebjem pooblaščenih prodajalcev in distributerjev; obiskovalci naših prostorov, muzejev in zanimivosti; ter drugimi uporabniki naših storitev. Posameznike, katerih osebni podatki se obdelujejo, v tej izjavi imenujemo "vi".

Osebni podatki se delijo s člani skupine John Deere. Seznam članov skupine John Deere je na voljo tukaj in v zavezujočih poslovnih pravilih. Člani skupine John Deere lahko v določenih okoliščinah skupaj obdelujejo osebne podatke.

Dodatek k zasebnosti v posameznih državah ali izdelkih lahko velja za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s specifičnimi izdelki ali storitvami, ki jih ponuja John Deere in ki lahko na splošno zahtevajo obdelavo dodatnih kategorij osebnih podatkov ali obdelave za različne namene.

Izdelki John Deere se distribuirajo prek omrežja pooblaščenih prodajalcev in distributerjev. Večina teh prodajalcev in distributerjev so vodena podjetja v neodvisni lasti, ki imajo morda lastne izjave o zasebnosti.

1. Vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo

Obdelujemo vaše osebne podatke. To poglavje vsebuje nekaj pogostih primerov. Glede na vašo državo/regijo in veljavno zakonodajo se spodnji primeri lahko štejejo kot osebni podatki in/ali se lahko zbirajo od vas.

Osebni podatki in kontaktne informacije

 • Ime, datum rojstva, identifikatorji vlade, podpis, slika
 • Naslov, telefonska številka, e-poštni naslov
 • Demografski podatki (kot so spol, stan, gospodinjstvo, splošna lokacija)
 • Uporabniško ime, geslo, profil družbenega medija
 • GPS lokacija

2. Kako zbiramo osebne podatke

Osebne podatke zbiramo iz različnih virov, med drugim: 

Informacije, ki jih zbiramo neposredno od vas:

Osebne podatke zbiramo, ko komunicirate z nami. Osebne podatke nam lahko posredujete elektronsko, pisno ali ustno. Običajne interakcije, v katerih nam posredujete osebne podatke, vključujejo naslednje:

 • Prijavite se na storitve ali kupite storitve ali kupite izdelke in opremo
 • Registrirate račun
 • Uporabljate naše spletne storitve, vključno z našo spletno stranjo
 • Prijavite se, da sprejmete sporočilo
 • Stopite v stik z nami zaradi servisnih storitev za stranke ali registrirate svojo garancijo
 • Zaprosite za finančne storitve
 • Odziv na ankete

3. Kako uporabljamo osebne podatke (»namen«)

Osebne podatke bomo obdelali na mestu, kjer imamo ustrezno pravno podlago. Skupna pravna podlaga in nameni za obdelavo osebnih podatkov vključujejo naslednje, razen če se v skladu z zahtevami zakonodaje, specifične za državo ali izdelek, uporablja druga pravna podlaga:

Obdelava za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti:Obdelujemo osebne podatke, da izpolnimo svoje pogodbene obveznosti do vas. Ta obdelava je sestavljena iz naslednjega:

 • Zbiranje in uporaba osebnih podatkov za zagotavljanje zahtevanih izdelkov in storitev
 • Dostava blaga in storitev, ki jih zahtevate
 • Za povezane storitve, kot so dostava izdelkov, vzdrževanje, podpora ter storitve za stranke in izdelke (vključno z garancijsko storitvijo), financiranje, lizing in kreditne storitve; ter delovanje spletnih storitev
 • Ocena vaše kreditne sposobnosti v nekaterih državah/regijah se to opravi z uporabo samodejnega sprejemanja odločitev
 • Servisiranje in zbiranje vašega računa, odziv na vaša povezana vprašanja, obdelava vaših povratnih informacij in zagotavljanje podpore za vas
 • Zagotavljanje splošnih storitev za stranke in odziv na vaša vprašanja in pritožbe v zvezi z našimi storitvami
 • Ohranjanje vašega dostopa do povezanih storitev in aplikacij
 • Pošiljanje servisnih sporočil o vzdrževanju, razpoložljivosti, funkcionalnosti ali drugih vprašanjih

4. Zakaj John Deere razkriva osebne podatke

Osebne podatke delimo na način in za namene, opisane spodaj ter v skladu s to izjavo o zasebnosti in morebitnimi dokumenti, specifičnimi za transakcijo, razen če smo vas obvestili drugače ali če je obdelava v nasprotju z veljavno zakonodajo:

 • S skupino John Deere, kjer je takšna skupna raba koristna za zagotavljanje naših storitev ali izdelkov ali za upravljanje našega poslovanja
 • Z drugimi podjetji, ki za nas izvajajo specializirane ali profesionalne funkcije
 • S tretjimi ponudniki storitev (ki bodo delovali po naših navodilih, ki so določena v pisnem sporazumu z nami), da nam pomagajo zagotavljati informacije, izdelke ali storitve za vas, pri vodenju in upravljanju našega poslovanja, pri upravljanju in izboljšanju naših izdelkov ali storitev. Vaše osebne podatke delimo s temi tretjimi osebami za izvajanje storitev ob upoštevanju ustreznih pogodbenih omejitev in varnostnih ukrepov. Ti vključujejo ponudnike IT storitev, ki pomagajo upravljati naš IT in zaledne sisteme in strojne storitve, vključno z internetnimi in programskimi storitvami: gostovanje podatkov, pretvorba podatkov in zmogljivosti računalništvo v oblaku, upravljanje računov in varnost, preizkušanje, razhroščevanje, poročanje o napakah in analiza uporabe, kot tudi ponudnike mobilnih telekomunikacij

5. Piškotki in podobne tehnologije za zbiranje

Tehničneinformacije, ki lahko predstavljajo tudi osebne podatke (vrsta vašega brskalnika, operacijski sistem, naslov IP, ime domene), se lahko zbirajo s piškotki in drugimi tehnologijami sledenja (kot so pregledne datoteke GIF). Za več informacij glejte našo Izjavo o piškotkihna dnu naše domače strani.

6. Kako lahko dostopate do svojih osebnih podatkov in jih nadzorujete

Imate določene pravice v zvezi z osebnimi podatki, ob upoštevanju določenih izjem in odvisno od vaše države/regije, v nekaterih primerih odvisne od dejavnosti obdelave, ki jo izvajamo. Če imate te pravice v svoji državi/regiji, kot je v EU/UK, in če želite dostopati, popraviti, posodobiti, zahtevati brisanje, zahtevati informacije, nasprotovati, zahtevati omejitev obdelave, zahtevati prenosljivost podatkov, pri čemer ne gre za predmet odločitev, ki temeljijo samo na avtomatizirani obdelavi, ali drugače ukrepati v zvezi z osebnimi podatki, lahko to kadar koli storite prek naših kontaktnih podatkov, ki so navedeni v poglavju 12 ("Kako stopiti v stik z nami") spodaj.

Če smo osebne podatke obdelali z vašim soglasjem, lahko svoje soglasje kadar koli prekličete. Preklic vaše privolitve ne bo vplival na zakonitost obdelave, ki smo jo opravili pred vašim preklicem, prav tako pa ne bo vplival na obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi zakonske obdelave na podlagi drugega kot privolitve.

V določenih državah/regijah imate pravico, da vložite pritožbo pri krajevnem nadzornem organu, če imate pomisleke v zvezi s tem, kako izvajamo obdelavo osebnih podatkov. Prosimo vas, da najprej poskusite rešiti vse težave z nami, čeprav imate pravico, da kadar koli stopite v stik s svojim nadzornim organom.

7. Varnost informacij in podatkov

Izvedli smo in ohranjamo ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, pravilnike in postopke, zasnovane za zmanjšanje tveganja nenamernega uničenja ali izgube ali nenamernega razkrivanja ali dostopa do osebnih podatkov. Za nadaljnje informacije o našem programu kibernetske varnosti glejte naše najnovejše poročilo o trajnosti ali pa se obrnite na nas, kot je opisano v 12. poglavju spodaj.

8. Hramba podatkov

Osebne podatke bomo shranili toliko časa, kot je potrebno za namene zbiranja, kot je pojasnjeno v tej izjavi o zasebnosti ali v katerem koli dokumentu, specifičnem za transakcijo. V nekaterih primerih lahko osebne podatke shranjujemo dlje časa, na primer, če je to potrebno v skladu s pravnimi, zakonskimi, davčnimi ali računovodskimi zahtevami. V posebnih okoliščinah lahko shranjujemo osebne podatke dlje časa, da imamo natančno evidenco vašega ravnanja z nami v primeru pritožb ali spodbijanj ali če razumno mislimo, da obstaja možnost sodnih sporov v zvezi z osebnimi podatki ali vašimi posli. Osebni podatki se hranijo v skladu z našim načrtom hranjenja zapisov in veljavnimi zakonskimi določbami. V skladu z našim načrtom hranjenja zapisov in veljavnimi pravnimi zahtevami bomo izbrisali in/ali anonimizirali osebne podatke, ki jih ne potrebujemo več.

9. Globalni prenos osebnih podatkov

John Deere deluje globalno. V skladu s tem se lahko osebni podatki prenašajo in shranjujejo v državah po svetu, vključno z Evropsko unijo ("EU"), ZDA, Brazilijo, Indijo in drugimi državami, v katerih ima John Deere pisarne, pooblaščene prodajalce in distributerje ali ponudnike storitev. Te lokacije imajo pogosto različne standarde varstva podatkov. Ko osebne podatke prenesemo v druge države, bomo te informacije zaščitili, kot je opisano v tej izjavi o zasebnosti, ali kot smo vam sporočili v času zbiranja podatkov.

John Deere sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da so prenosi osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo in skrbno upravljani za zaščito vaših pravic in interesov glede zasebnosti. Vzpostavili smo in izvajamo sklop zavezujočih poslovnih pravil (ZRS) za EU med člani skupine John Deere, za katera so organi za varstvo podatkov EU ugotovili ustrezno raven zaščite osebnih podatkov, ki jih obdelujemo globalno. Kopija naših ZRS je na voljo tukaj.

V vseh drugih državah izven EU so bili pri prenosu osebnih podatkov med člani skupine John Deere izvedeni ustrezni ukrepi, kot so standardne pogodbene klavzule, certifikati, kodeksi ravnanja ali drugi veljavni mehanizmi za prenos podatkov. Naši notranji pravilniki in kodeksi ravnanja prav tako zahtevajo skladnost z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi o zasebnosti.

10. Zasebnost otrok

Spletna John Deere in aplikacije niso usmerjene v otroke ali mladostnike, prav tako ne zbiramo osebnih podatkov neposredno od otrok, mlajših od 18 let. Če mislite, da obdelujemo informacije, ki se nanašajo na otroka, se obrnite na nas s pomočjo informacij, ki so navedene v razdelku "Kako stopite v stik z nami", da bomo lahko raziskali in omejili podatke.

11. Spremembe te izjave o zasebnosti

Občasno lahko posodobimo to izjavo, da odraža nove ali drugačne prakse zagotavljanja zasebnosti. Če izvedemo spremembe, bomo spremenili datum "Zadnja posodobitev" na dnu te izjave.

12. Kako stopite v stik z nami/skupnimi obdelovalci

Če imate kakršna koli vprašanja ali komentarje glede našega zagotavljanja zasebnosti ali te izjave o zasebnosti, stopite v stik z nami. Tu so zabeleženi tudi naši imenovani pooblaščenci za varovanje podatkov (ali podobno).

Definicije

Osebni podatki so določeni v skladu z veljavno zakonodajo. Pogosto pomeni kakršne koli informacije v zvezi z identificirano ali določljivo fizično osebo ("posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki"). Določljiva fizična oseba pogosto pomeni osebo, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji itd.

V Južni Afriki in Argentini so osebni podatki podjetij prav tako zaščiteni z veljavnimi zakoni o zasebnosti podatkov. Pri obdelavi takšnih osebnih podatkov v Južni Afriki in Argentini jih bomo obdelali v skladu s to izjavo o zasebnosti.

Obdelava je opredeljena v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z, vendar ne omejeno na dejanja, kot so zbiranje, shranjevanje, uporaba, dostop, zadržanje, brisanje, uničenje ali deljenje podatkov.

Podatki o stroju so podatki, ustvarjeni, zbrani ali shranjeni v vaši opremi ali kateri koli strojni opremi ali napravi, ki komunicira z vašo opremo.

Veljavna zakonodaja pomeni vse relevantne in veljavne zakone, pravilnike, predpise, odloke, statute, akte, naročila, naloge in resolucije, ki se nanašajo na varnost podatkov, varstvo podatkov, zasebnost in/ali obdelavo osebnih podatkov, in ki velja za skupino John Deere.

Upravljavec pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drug organ, ki samostojno ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.

Subjekt Deere, s katerim imate glavni odnos, je upravljavec osebnih podatkov, zbranih od posameznikov v okviru te izjave. Ta subjekt se lahko razlikuje glede na razmere. To je lahko subjekt, ki je z vami ali z vašim delodajalcem sklenil pogodbo o storitvah/dobavi, ki vam je zagotovil tržno in promocijsko gradivo in komunikacijo; glavni subjekt v državi, kjer uporabljate spletno stran John Deere, ki ste jo obiskali; subjekt, ki upravlja lokalne objekte, ki ste jih obiskali, subjekt, ki je (so)organiziral dogodek; Itd.

Če obstaja več kot en subjekt, ki je odgovoren za obdelavo, na primer: če dva subjekta Deere skupaj podpišeta poslovno pogodbo z vašim podjetjem, so ti subjekti skupno odgovorni za zakonitost določene dejavnosti obdelave ("skupni upravljavci").

V nekaterih primerih lahko več kot en subjekt Deere obdeluje vaše osebne podatke kot neodvisen upravljavec. Če imate kakršnakoli vprašanja glede upravljanja, stopite v stik z nami (za kontaktne informacije glejte poglavje 12).

Last Updated: June 30, 2023