DIZELSKI MOTORJI STOPNJE V – OPREMA NA NEGO TRAT

Uporaba Uredbe (EU) 2016/1628 o emisijah izpušnih plinov, imenovanih STOPNJA V, za necestno mobilno mehanizacijo

Evropski emisijski standardi, ki se pogosto imenujejo »stopnja V EU«, bodo veljali za motorje, vgrajene v mobilno mehanizacijo za uporabo na terenu, glede na moč motorja. Ti standardi stopnje V EU bodo veljali tudi za dizelske motorje z izhodno močjo, manjšo od 19 kW, ki so bili izvzeti iz obstoječih standardov. Pri modelih z močjo, višjo od ali enako 19 kW, so dovoljene vrednosti za emisije NOx (dušikovi oksidi) in PM (trdni prašni delci) za eno raven strožje od dosedanjih standardov. Poleg tega so bili sprejeti novi standardi za število trdnih delcev, ki opredeljujejo nove najstrožje emisijske standarde po vsem svetu.

Izvedba teh predpisov vpliva na vso dizelsko opremo za nego trat.

Zakaj so trdni prašni delci in dušikovi oksidi kritične komponente?

PMNOx

IMENOVANI TUDI

Trdni prašni delci, delci v zraku, kot so saje in dim

Dušikov oksid (NO),
dušikov dioksid (NO2)

KAJ JE TO?

Neizgoreli ogljikovodiki (gorivo)

Molekule, ki nastanejo pri izgorevanju

ZAKAJ NASTANEJO?

 • Nizka temperatura zgorevanja
 • Nizka raven kisika pri zgorevanju
 • Nizek tlak zgorevanja
 • Visoka temperatura zgorevanja
 • Visoka raven kisika pri zgorevanju
 • Visoka tlak zgorevanja

ZAKAJ SO TO EMISIJE, UREJENE S PREDPISI?

 • Sajasti delci so zelo majhni in se zataknejo v pljučih
 • Povezani so s povzročanjem raka

Molekule NOx se spajajo z drugimi elementi v atmosferi in proizvajajo smog

Predpisi veljajo tudi za motorje z močjo, višjo od 19 kW
PN – število delcev. Ureja število trdnih delcev, ki jih vsebuje masna enota emisij; ločeno od obstoječega števila trdnih prašnih delcev

Za opremo za nego trat John Deere obstajata dve kategoriji moči, ki zahtevata različno tehnologijo motorja:

 • Kategorija med 8 in 19 kW

  • Naši sodobni motorji izpolnjujejo nove uvedene emisijske standarde za motorje z močjo, manjšo od 19 kW, ki ne potrebujejo dodatnih naprav za naknadno obdelavo izpušnih plinov.
  Kategorija med 8 in 19 kW
 • Kategorija med 19 in 56 kW

  • Neposredno vbrizgavanje, ki ustvari moč čistega zgorevanja
  • Sistem za vbrizganje po skupnem vodu, ki omogoča izjemno natančno elektronsko krmiljenje vbrizgavanja goriva – popolnoma elektronsko krmiljenje, ki zagotavlja povsem pametno krmiljenje motorja
  • Hlajeni EGR (vračanje izpušnih plinov v valj), ki zmanjšuje raven dušikovih oksidov (NOx)
  • Filter za trdne delce za dizelske motorje (DPF), ki prestreže trdne prašne delce (PM) v izpušnih plinih
  • Dizelski oksidacijski katalizator (DOC), ki zmanjšuje količino CO (ogljikovi monoksidi)
  • Hladilnik za gorivo za boljši izkoristek goriva
  Kategorija med 19 in 56 kW

Tehnologija motorja – tehnični izziv

Ta kompromis zahteva sodobno tehnologijo motorja, pri motorjih z močjo, večjo od 19 kW, pa tudi naprave za naknadno obdelavo izpušnih plinov.

Za zmanjšanje količine trdnih

HeadingIcon

Za zmanjšanje količine trdnih prašnih delcev potrebuje:

 • večjo raven kisika,
 • visoko temperaturo zgorevanja,
 • večji tlak zgorevanja in
 • napredni vžig motorja.

Za zmanjšanje ravni dušikovih

HeadingIcon

Za zmanjšanje ravni dušikovih oksidov potrebuje:

 • nižjo raven kisika,
 • nižjo temperaturo zgorevanja,
 • nižji tlak zgorevanja in
 • retardant za vžig motorja.

Predpisi za dizelske motorje opreme za nego trat

Raznoliki predpisi glede na kategorijo moči

MOČ MOTORJA – kW

0 < P < 8

8 ≤ P < 19

19 ≤ P < 37

37 ≤ P < 56

MOČ MOTORJA – KM

< 10,7

10,7 ≤ P < 25,5

25,5 ≤ P < 50

50 ≤ P < 75,1

CO – g/kWh (g/hph)

8,00 (6,00)

6,60 (4,90)

5,00 (3,70)

5,00 (3,70)

NMHC+NOx – g/kWh (g/hph)

≤ 7,50 (5,60)

≤ 7,50 (5,60)

≤ 4,70 (3,50)

≤ 4,70 (3,50)

PM – g/kWh (g/hph)

0,40 (0,30)

0,40 (0,30)

0,015 (0,011)

0,015 (0,011)

PN – #/kWh

1×1012

1×1012

Podrobne informacije o opremi za nego trat družbe John Deere pridobite pri svojem trgovcu John Deere.